mixxt

Zarejestruj się!

Witaj w mixxt!

Strona główna

inkantor.pl/spłacaj kredyt online

Kupno i sprzedaż walut przez Internet.
Bezpłatne przelewy w CHF, EUR, do:
Deutsche Bank PBC, BZ WBK/Kredyt Bank, BPH, PKO BP, Alior Bank, Alior Sync, Raiffeisen Polbank, Millennium, BNP Paribas,  BGŻ.

W powyższych bankach, w których wskazano opłatę za polecenie wypłaty 0 zł, 
nie występują także opłaty za odbiór przelewu w banku odbiorcy.
W bankach tych inkantor.pl ma podpisane umowy i przelewy księgowane są jako wewnętrzne w ramach danego banku.

Opłata za nadanie polecenia wypłaty waluty do innych banków w Polsce i na świecie wynosi
od 5 do 9,5 PLN.

 
Wymiana bieżąca/co 3 min.

kupfranki_inkantor.pl

Zlecenia stałe zakupu waluty i spłaty kredytu

SpÅacaj kredyt walutowy z inkantor.pl 

inkantor.pl Sp z o.o.
ul. Karpia 21A
61-619 Poznań
https://inkantor.pl

Biuro Obsługi Klienta
czynne od Pn. do Pt. 8:35-17:30

tel.:+48 61 67 91 999
e-mail bok(at)inkantor.pl

Wsparcie Fundacji

Wpłata na rzecz Fundacji Kupfranki.org
 
 
Kwota: PLN
 

facebook

Polecamy wsparcie Fundacji

Wesprzyj działalność Fundacji kupfranki.org

Numer konta Fundacji kupfranki.org:
87249000050000450061700803
ul. Rubież 46,
61-612 Poznań
KRS: 0000331278
e-mail: fundacjakupfranki(at)gmail.com

Prosimy Państwa o wsparcie

Dziękujemy za zaufanie jakim Państwo obdarzają inkantor.pl.

Dzięki naszemu serwisowi bezgotówkowej wymiany walut możliwa jest bezpieczna, tania i wygodna spłata kredytu własnymi frankami.
Mamy świadomość, że w czasach afer typu Amber Gold i innych piramid finansowych zaufanie do świadczonych przez nas usług ma szczególne znaczenie.

Będzie nam miło, jeżeli możemy liczyć na Państwa wsparcie.

Serdecznie prosimy Państwa jako naszych Klientów o podzielenie się opinią na nasz temat.

Opinie o inkantor.pl na Opineo.pl

Wiki

Spread – różnica pomiędzy kursem kupna (wypłaty), a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredyt walutowy). Aby oszczędzać na spreadzie można korzystać z https://inkantor.pl - bezgotówkowa wymiana walut online.
Banki udzielając kredytów indeksowanych/denominowanych w walutach obcych, uruchamiały kredyt wypłacając złotówki. Wysokość zadłużenia kredytobiorców przeliczały po stosowanych i określanych jedynie przez siebie cenach kupna waluty. Dla określania zaś wysokości comiesięcznej raty spłaty kredytu czy całości zobowiązania do spłaty pobieranej w złotówkach stosują już przelicznik ceny sprzedaży waluty stosowanej w danym banku.

Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt, i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

LIBOR - Benchmarkowa stopa Libor (London Interbank Offered Rate) jest punktem odniesienia dla pożyczek i finansowych transakcji w świecie. Banki obliczają we własnym zakresie, jakie koszty musiałyby ponieść, pożyczając sobie nawzajem. Na podstawie przedkładanych przez nie wycen kalkulowana jest stopa referencyjna powszechnie stosowana w świecie dla ustalenia oprocentowania pożyczek dla firm i osób prywatnych, m.in. hipotecznych. Dzienne wyceny przedkładane są przez grupę największych londyńskich banków, w oparciu o które firma Thompson Reuters w imieniu Stowarzyszenia Brytyjskich Banków (BBA) kalkuluje stopę Libor i ogłasza ją rynkom finansowym.

Ten jeden z najważniejszych wskaźników był (i możliwe że nadal bywa) przedmiotem manipulacji.
W szczytowym okresie kryzysu na finansowych rynkach (2007-08), gdy kondycja finansowa banków była zła, miały one interes w tym, by zaniżać swoje wyceny, ponieważ w przypadku wycen wysokich mogłoby powstać wrażenie, że ich wiarygodność kredytowa jest niska i mają trudności.

Nie mówimy tu o kilku nieuczciwych jednostkach, lecz o problemie systemowym. W przypadku banku Barclays mieliśmy do czynienia z manipulowaniem stopą Libor dla wzajemnych korzyści przez grupę traderów tego banki działającą razem.

Konflikt interesów od początku wbudowany w system wyznaczania LIBOR- banki mogły przedkładać to, co chciały, a gdy premie traderów zależały od oprocentowania Liboru, a żaden z banków w tak transparentnym systemie nie chciał być postrzegany w złym świetle, zbyt wielu ludzi miało swój partykularny interes w tym, by grać systemem.


BIC - (Bank Identifier Code) w Polsce często nazywany SWIFTem - kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
SHA (SHARE) opcja kosztów przelewu walutowego; nadawca, opłaca koszty swojego banku a odbiorca koszty swojego.

Jak bank przekazuje waluty obce – bankowość korespondencka?

Wiele osób ma kredyt walutowy ale znacznie mniej zdaje sobie sprawę w jaki sposób docierają waluty do odbiorcy. Proces ten nie jest w cale taki prosty jak się nam z początku wydaje. Po pierwsze przy realizacji przelewu transgranicznego jeden bank może odpowiadać za przekazywanie środków a inny za przekazywanie informacji, którą zawarliśmy w instrukcji płatniczej (formularzu). Dodatkowo bank ma kilka możliwości przekazywania środków. Poniżej wyjaśniamy dwa terminy najbardziej popularnych rozwiązań: bankowością korespondencką w ramach sieci SWIFT.

LORO - rachunek banku zagranicznego w banku krajowym (wł. loro – „wasze dobro”)
NOSTRO - rachunek banku krajowego u korespondenta zagranicznego (wł. nostro – „nasze dobro”)

BANK KORESPONDENT - bank zagraniczny, z którym bliżej współpracuje bank krajowy. Banki współpracując między sobą świadczą wzajemne usługi, wymieniają informacje oraz prowadzą rachunku. Na tych rachunkach księgowane są wzajemne rozliczenia z tytułu różnych operacji bankowych, a powstające salda są okresowo rozliczanie.

MT103 – komunikat uznaniowy zawierający szereg niezbędnych informacji wykorzystywanych w bankowości korespondenckiej, jak np.: przez które banki zagraniczne będzie realizowany dany przelew, czy też z jaką datą bank polski przekaże środki.

SPOT – dwudniowa data waluty. W niektórych krajach skandynawskich data waluty spot wynosi 3 dni robocze.

Bankowość korespondencka (correspondent banking): umowa, w ramach której jedna instytucja kredytowa zapewnia płatności i inne usługi drugiej instytucji kredytowej. Płatności przez korespondentów są często dokonywane za pomocą rachunków wzajemnych (rachunki nostro i loro), do których mogą być dołączone stałe linie kredytowe. Usługi bankowości korespondenckiej są przede wszystkim świadczone w skali międzynarodowej, ale są również znane jako powiązania agencyjne w niektórych przypadkach transakcji krajowych. Rachunek loro jest terminem stosowanym przez korespondenta dla określenia rachunku prowadzonego na rzecz zagranicznej instytucji kredytowej; z kolei zagraniczna instytucja kredytowa uważa ten rachunek za swój rachunek nostro.

Bankowość korespondencka wykorzystuje międzynarodowy system łączności bankowej SWIFT. W dużym uproszczeniu wygląda to mniej więcej tak: złożone przez nas w banku zlecenie przelewu jest kierowane do zagranicznego banku pośredniczącego, który przekazuje instrukcję płatniczą przelewu transgranicznego do banku odbiorcy. Na drodze między bankiem zleceniodawcy, a bankiem odbiorcy może wystąpić kilka pośredniczących banków. Każdy z banków pośredniczących może pobrać opłatę za pośrednictwo.

Przelew SEPA jest tanim przelewem transgranicznym dokonywamym w EURO,przez Klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeżeli zleceniodawca wysyła przelew z ww. krajów.

Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo Banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA oraz aktywny BIC Banku odbiorcy. To, czy dany Bank należy do SEPA można sprawdzić po tym linkiem - http://www.sepapolska.pl/sepa_polska/uczestnicy_polecenia_przelewu_sepa_w_polsce.html?

SNB Szwajcarski Bank Narodowy - niem. Schweizerische Nationalbank (SNB), franc. Banque Nationale Suisse (BNS), wł. Banca Nazionale Svizzera (BNS), retoroman. Banca Naziunala Svizra (BNS) - bank centralny Szwajcarii. Jest odpowiedzialny za politykę pieniężną i emisję franka szwajcarskiego.

Tagi:

spłata kredytu własnymi frankami l we frankach l inkantor.pl l internetowy kantor l kantor on-line l ekantor l ikantor l kupno franków w internecie l kredyty mieszkaniowe w CHF l kredyty hipoteczne l kredyty walutowe l spread l podwyższona marża l banki l DomBank l Polbank l Millennium l mbank l Multibank l BRE Bank l Metrobank l Noble Bank l Getin Bank l Kredyt Bank l PKO BP l Nordea l BZ WBK l Santander l Deutsche Bank l Citi Bank l ING Bank Śląski l PeKaO l BOŚ l Raiffeisen l Alior Bank l Fortis l GE Money Bank l

Jak taniej spłacać kredyty walutowe

Odzyskaj z banku swoje pieniądze

kawa czy herbata

Co wiemy o frankach

Kupfranki bezpłatnie pomoże Ci zacząć oszczędzać na spłacie kredytu

Bez względu na zapisy w twojej umowie kredytowej, po zmianach prawa - Ustawa antyspreadowa - MASZ PRAWO samodzielnie spłacać kredyt walutą z pominięciem wysokich spreadów stosowanych przez banki.

Kupfranki bezpłatnie przygotuje za Ciebie wniosek do banku.
Spłacaj kredyt walutą i oszczędzaj!

Upłynęły 3 lata od wejścia w życie tzw. Ustawy antyspreadowej. Mimo to, jedynie kilkanaście procent zadłużonych w walutach zdecydowało się na zmianę waluty spłaty kredytu oraz oszczędzanie na spłacie kredytu walutowego.

Od 2009 jako Fundacja KupFranki, działaliśmy abyś mógł samodzielnie spłacać kredyt walutą, teraz kolejny raz chcemy pomóc.

Bezpłatnie przygotujemy za Ciebie kompletny wniosek o zmianę waluty spłaty kredytu, jedyne co będziesz musiał zrobić to wydrukować wniosek, podpisać i zanieść lub wysłać do swojego banku.

Jeżeli ktoś z Twojej rodziny lub znajomych spłaca kredyt walutowy, poleć im naszą pomoc, a również jemu bezpłatnie przygotujemy dokumenty do banku.

Co zrobić w trzech krokach:

1) Zeskanuj pierwszą stronę umowy walutowego kredytu hipotecznego (pdf.) i prześlij na adres:  kupfranki@gmail.com , temat: "Wniosek ustawa antyspreadowa"lub jej kopię pocztą na adres:  KupFranki ul. Rubież 46/A1/210A, 61-612 Poznań, podaj numer telefonu kontaktowego oraz e-mail do Ciebie w korespondencji.

2) Odbierz wiadomość e-mail od kupfranki, wydrukuj, podpisz załącznik i złóż w dowolnym oddziale banku, w którym masz kredyt walutowy,

3) Przeczytaj (w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z nami), a następnie podpisz bezpłatny, przygotowany przez Twój bank aneks do umowy kredytowej i zacznij oszczędzać na każdej kolejnej racie Twojego kredytu, spłacając kredyt online bezpośrednio walutą.

Jeżeli:

- masz jakiekolwiek obawy związane z przejściem na samodzielną spłatę kredytu bezpośrednio walutą, 

- chcesz się dowiedzieć o zleceniu stałym spłaty kredytu czy innych możliwościach spłaty kredytu walutowego,

  informacje w sprawach wniosku uzyskasz telefonicznie.

 w dni robocze, w godz. 12:00-16:00.

Możesz także skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru pisma. Uzupłenij pismo, podpisz i zanieś do banku.

POBIERZ WZÓR PISMA DO BANKU

Sprawdź ile zyskasz - kalkulator walut

Misja kupfranki - konsekwentnie do celu

Wizja kupfranki - sposób na drogiego franka

Sposob na drogiego franka

Raiffeisen Polbank - pozew zbiorowy

Pozew zbiorowy przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA (Raiffeisen Polbank).

Kolejny pozew zbiorowy w sprawie kredytów walutowych.

Fundacja KupFranki.org przygotowała kolejny w tym roku pozew zbiorowy przeciwko instytucji bankowej. Tym razem sprawa dotyczy Raiffeisen Bank Polska SA i nieprawidłowości przy obliczaniu rat kredytów walutowych.

Jeżeli posiadają Państwo kredyt walutowy w Raiffeisen Bank Polska SA czy byłym Polbanku, zachęcamy do przystąpienia do pozwu. Będziemy również wdzięczni za przekazanie tej wiadomości rodzinie lub znajomym, którzy posiadają kredyt we wskazanym banku.

WIĘCEJ>

Koncepcja obywatelska restrukturyzacji kredytów walutowych w CHF

Niniejszy zarys koncepcji systemowego rozwiązania problemu społecznego wynikającego z sytuacji polskich rodzin zadłużonych we franku szwajcarskim (CHF), ma na celu prezentację sposobu restrukturyzacji kredytów walutowych w CHF. Przygotowany jest dla potrzeb analizy przez stronę Rządową w konsultacji z Ministerstwem Finansów RP oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako organem Państwa Polskiego. Jednocześnie autor ma świadomość, iż sukces poniższej koncepcji wymaga woli politycznej i zaangażowania ze strony najwyższych organów RP, banków komercyjnych, Związku Banków Polskich. Propozycja ukierunkowana jest na skuteczne, komercyjne rozwiązanie problemu społecznego poprzez równe traktowanie kredytobiorców zadłużonych w CHF względem tych, którzy zadłużyli się w PLN. Jako rozwiązanie komercyjne, dba o sytuację finansów publicznych oraz chroni przed pogorszeniem się kondycji polskiej gospodarki.

Należy zauważyć, że w przypadku kredytów walutowych - oprócz realnej możliwości dalszej deprecjacji złotego - dodatkowym czynnikiem ryzyka jest kwestia wpływu ewentualnego wzrostu stóp procentowych na spłacalność tego typu kredytów, co w oczywisty sposób będzie miało wpływ na zmniejszenie poziomu konsumpcji i rozwoju gospodarczego RP.

Czytaj dalej >

Pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank

UAKTUALNIONE (07.2014) informacje na temat pozwu zbiorowego przeciwko Getin Noble Bank SA, znajdą Państwo na blogu serwisu kupfranki.pl.

 

Z poważaniem,

Fundacja Kupfranki 

Nowe zasady spłacania kredytów wautowych

Nowe zasacy spÅacania kredytów walutowych

Główny cel naszych działań - zrealizowany!

Ponad 5 lata temu zaczęliśmy swoją "misję" kupfranki.pl.
W ciągu tych lat, zrealizowaliśmy to, co wydawało się niemożliwe, choć wielu mówiło, że nie ma prawa się udać...

Zaczęliśmy w 2009 r. jako silna grupa kredytobiorców zgromadzonych w ramach serwisu kupfranki.pl nagłaśniając problem spreadów walutowych, jasno określając potrzebę zmian prawnych w tym zakresie i przekładając je rządzącym, jako projekt konsultacji społecznych. Uruchomiliśmy fundację pomagającą kredytobiorcom w sprawach związanych z kredytami hipotecznymi i przeprowadzilismy szereg skutecznych działań w interesie tysięcy kredytobiorców walutowych połączonych ideą kupfranki.pl. 

26.08.2011, zwieńczeniem naszych starań było przyjęcie tzw. ”ustawy antyspreadowej”, która daje możliwości samodzielnej spłaty osobom fizycznym i firmom, kredytów  i pożyczek, indeksowanych i denominowanych, hipotecznych i innych BEZPOŚREDNIO WALUTĄ OBCĄ. 

Miło nam, że nasz istotny wpływ na jej uchwalenie został zauważony

Jako kredytobiorcy szukaliśmy rozwiązania optymalnego z naszego punktu widzenia. Chcieliśmy, bezpiecznie i najtaniej kupować waluty i spłacać kredyty hipoteczne. 

Uruchomiliśmy serwis bezgotówkowej wymiany walut inkantor.pl,  który jako pierwszy kantor internetowy posiada obowiązkową autoryzację każdej dyspozycji wypłaty środków za pomocą hasła SMS, tak jak w systemach bankowości elektronicznej oraz szereg innych zabezpieczeń, aby Twoje pieniądze przed, w trakcie i po wymianie były bezpieczne.

Od samego początku stawialiśmy jako priorytet bezpieczeństwo i politykę "fair play".

Dziękujemy za cierpliwość, zaufanie i zapraszamy do wymiany walut w inkantor.pl. 

Jeżeli jeszcze nie spłacasz kredytu walutą i chcesz zacząć czerpać korzyści bezpośredniej kredytu walutowego frankami lub inną walutą odpowiednie pismo do banku znajdziesz do pobrania na inkantor.pl.

Ile moższe oszczędzić z inkantor.pl?


Z podziękowaniami za Wasze wsparcie wielokrotnie okazywane  w trakcie realizacji tego niełatwego projektu.

Rafał Łyczek
kupfranki.pl
inkantor.pl

Blog franka

Mamy projekt ustawy z notyfikacji kredytów walutowych.

Szanowni Państwo, No to mamy projekt ustawy autorstwa profesora Witolda Modzelewskiego w zakresie zmian dla zadłużonych w walutach obcych. Polecamy lekturę. Prosimy o opinie i ...

[więcej]

kupfranki

kupfranki

01.11.2015 | 3 komentarz(y)

Koncepcja obywatelska restrukturyzacji kredytów walutowych w CHF - konsultacje społeczne.

Wstęp: Niniejszy zarys koncepcji systemowego rozwiązania problemu społecznego wynikającego z sytuacji polskich rodzin zadłużonych we franku szwajcarskim (CHF), ma na celu prezentację sposobu ...

[więcej]

rafal_lyczek

rafal_lyczek

20.01.2015 | 189 komentarz(y)

Pozew zbiorowy przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA (Raiffeisen Polbank)

Kolejny pozew zbiorowy w sprawie kredytów walutowych Fundacja KupFranki.org przygotowała kolejny w tym roku pozew zbiorowy przeciwko instytucji bankowej. Tym razem sprawa dotyczy Raiffeisen ...

[więcej]

kupfranki

kupfranki

25.11.2014 | 52 komentarz(y)

Jak bronić się przed wzrostem ceny franka?

Jak bronić się przed wzrostem ceny franka? 30 listopada br. w Szwajcarii odbędzie się referendum, w którym obywatele tego kraju zadecydują o wysokości rat kredytów hipotecznych w Polsce. Negatywne ...

[więcej]

rafal_lyczek

rafal_lyczek

30.10.2014 | 16 komentarz(y)

Pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank - kredyty walutowe

Szanowni Państwo,Ze względu na złożenie pozwu zbiorowego w Sądzie, poniżej uaktualnienie informacji - Lipiec 2014. Dokumenty dotyczące powództwa zbiorowego. Pobierz dokumenty>> Do ...

[więcej]

kupfranki

kupfranki

26.03.2014 | 129 komentarz(y)

Pokaż wszystkie postyPokaż wszystkie posty

Logowanie

Nie należysz do tej społeczności?

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

Spłacaj taniej kredyt walutowy

inkantor.pl - internetowy kantor wymiany walut

Kompendium kupfranki

Kolejny wyrok korzystny dla kredytobiorcy we Frankach

Klauzula określająca sposób przeliczenia na złote rat kredytowych miała abuzywny charakter, co oznacza, że do kalkulacji należało użyć kursu z dnia wypłaty zobowiązania – takiego rozstrzygnięcia dokonał Sąd Okręgowy we ...

27.09.2016 18:24

Sąd zawstydził Dudę i PiS. Ten wyrok przerazi banki!

Klient mBanku pozwał go za swój kredyt we franku szwajcarskim. Wygrał. Sąd właśnie przyznał mu 20 tys. zł rekompensaty, uznał, że kredyt jest złotówkowy, a nie frankowy i w złotówkach ma być spłacany. Zostawił jednak niską stawkę ...

10.05.2016 18:03

Prawo do zwrotu opłat pomostowych

Opłata pomostowa, prawo do zwrotu - Co to jest?
Podstawa roszczenia
Nie dostarczyłem/am jeszcze oryginału odpisu z KW do banku (zapis w umowie), czy mogę ubiegać się o zwrot pieniędzy?
Brałem/am kredyt x lat temu w złotówkach, czy mam możliwość ubiegania się o zwrot niesłusznie pobranych opłat?
Co to oznacza, że wpis hipoteczny się uprawomocnił? Jak zweryfikować datę uprawomocnienia wpisu hipotecznego?
Jak ustalić od kiedy należy mi się zwrot pieniędzy od banku?
Co zrobić kiedy bank odmawia mi prawa do zwrotu opłaty pomostowej pisząc że nie wie od kiedy wpis się uprawomocnił?

06.08.2010 01:32

Spread - co to jest?

O co chodzi z tym spreadem? Co to jest i jakie ma przełożenie na kredyt walutowy?

06.08.2010 01:10

Informacje o serwisie

 • Szukaj:

 • Nazwa serwisu

  kupfranki.pl
  inicjatywa społeczna

 • Właściciel serwisu

  rafal_lyczek

 • Utworzono dnia

  05.02.2009

 • Użytkownicy

  18355

 • Język

  polski

Banki zwracają nienależnie pobraną opłatę pomostową

Ile odzyskaliśmy już nieprawnie pobranych pieniędzy?
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie > 3500 PLN
7.2%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 3000-3500 PLN
1.1%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 2500-3000 PLN
1.7%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 2000-2500 PLN
2.2%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 1500-2000 PLN
1.7%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 1000-1500 PLN
8.8%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 500-1000 PLN
7.2%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie 100-500 PLN
16.6%
Tak, bank dokonał zwrotu w kwocie <100 PLN
2.2%
Nie wiedziałem/am że mam prawo do zwrotu, mam zamiar złożyć wniosek o zwrot
34.8%
Nie, bank nadal odmawia mi prawa do zwrotu
11.0%
Nie, nie zamierzam starać się o zwrot pieniędzy od banku
5.5%

Tylko zarejestrowani mogą głosować.

Przykłady wniosków o zwrot z tytułu pobranych niesłusznie opłat po uzyskaniu prawomocnego wpisu hipotecznego

1) Maria, Kraków
a) nazwa banku: Multibank
b) kwota kredytu CHF/EUR/PLN: 268 600 CHF
c) procent podwyższonej marży/ubezpieczenia lub suma miesięcznych opłat zryczałtowanych w okresie pomostowym (do uzyskania prawomocnego wpisu hipotecznego): 1,5%
d) data wpisu do hipoteki: 02.06.2008
e) data realnego obniżenia zaprzestania naliczania dodatkowych opłat (podwyższona marża w okresie pomostowym/ubezpieczenie pomostowe/usuniecie kwoty zryczałtowanej, etc.): 17.11.2008
f) kwota do zwrotu bez uwzględnienia ustawowych odsetek: 1689 CHF
g) wniosek o zwrot złożony do Multibanku: 22.10.2009
***********************************************
2) Kasia, Warszawa
a) nazwa banku: Polbank
b) kwota kredytu CHF/EUR/PLN: 208 000 CHF
c) procent podwyższonej marży/ubezpieczenia lub suma miesięcznych opłat zryczałtowanych w okresie pomostowym (do uzyskania prawomocnego wpisu hipotecznego): 1,2%
d) data wpisu do hipoteki: 15.10.2008
e) data realnego obniżenia zaprzestania naliczania dodatkowych opłat (podwyższona marża w okresie pomostowym/ubezpieczenie pomostowe/usuniecie kwoty zryczałtowanej, etc.): 01.05.2009
f) kwota do zwrotu bez uwzględnienia ustawowych odsetek: 1238 CHF
g) wniosek o zwrot złożony do Polbanku: 20.10.2009
***********************************************
Masz kredyt hipoteczny?
Pobierz wniosek i odzyskaj swoje pieniądze od banku

TVP 1 MASZ KREDYT HIPOTECZNY?- Możesz odzyskać swoje pieniądze!

Wyszukiwarka kupfranki

Szukaj w:

Wrzuć skan pisma (jpg)

Wyniki kontroli GIODO

Dnia 17 lipca otrzymaliśmy podsumowanie kontroli serwisu kupfranki przeprowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

GIODO

powered by mixxt
 • v1.1.1
 • (highfive)