mixxt

Zarejestruj się!

Witaj w mixxt!

Oficjalne stanowisko Fundacji KupFranki.org w odniesieniu do propozycji Ministra Gospodarki

Fundacja KupFranki.org

Oficjalne stanowisko Fundacji KupFranki.org w odniesieniu do propozycji Ministra Gospodarki

Stanowisko Fundacja KupFranki.org w odniesieniu do przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki wariantów rozwiązania zagadnienia tzw. spreadu walutowego


Fundacja opowiada się za przedstawionym przez Ministerstwo rozwiązaniem legislacyjnym a), tj.:

„Uniezależnieniu zawarcia umowy od przyrzeczenie przez konsumenta nabywania w przyszłości od kontrahenta przedmiotów niezbędnych do spełnienia świadczenia ( z zastosowaniem powyższego do umów zawartych i nie wykonanych w dniu wejścia w życie regulacji – w drodze dodania pkt 24 w art. 3853 kodeksu cywilnego (s. 11 OSR)”.


Za przyjęciem rozwiązania a) w ocenie Fundacji przemawiają następujące przesłanki:


1. Uregulowanie nie ingeruje w rachunkowośd bankową.


2. Rozwiązanie kompleksowe - problem spreadów dotyczy wszystkich formą zobowiązao walutowych - dające prawo do spłaty zobowiązao bezpośrednio walutą docelową wszystkich rodzajów kredytów, zarówno hipotecznych, jak i samochodowych, czy leasingów. Fundacja KupFranki.org nie znajduje żadnych podstaw do nierównego traktowania kredytobiorców ze względu na cel kredytu.


3. Właściwa lokalizacja uregulowania w kodeksie cywilnym – zmiana odnosi się bezpośrednio do kwestii konsumenckich i została słusznie zlokalizowanie w Kodeksie cywilnym. Potwierdza to wypowiedź prof. Zbigniewa Radwaoskiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, z miesięcznika „Kancelaria” (lipiec-sierpieo 2010), w której stwierdza, że ochrona interesów konsumentów koniecznie musi byd uwzględniona w Kodeksie cywilnym, bo rozproszenie takich regulacji w różnych aktach prawnych demontuje system prawa i jest dla tego systemu jednym z największych niebezpieczeostw.


4. Zmiana nie ma na celu „zniesienia spreadów” - spread walutowy jest niezbędny przy rozliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych. Natomiast zmiana uniemożliwia przenoszenie realnej marży bankowej w obszar spread’u, co od dawna budzi sprzeciw kredytobiorców.
Proponowana zmiana w Kodeksie cywilnym stoi na straży mechanizmów wolnorynkowych w zakresie określania spreadów.

Przepis tego typu w kodeksie cywilnym, w odróżnieniu od rekomendacji KNF, będzie dodatkowo stanowił wymierne narzędzie ochrony interesów konsumentów dla UOKiK - w przypadku prób utrzymywania lub wprowadzania nowych barier ekonomicznych w formie opłat towarzyszących decyzji konsumenckiej o pozyskaniu waluty z innego, dowolnie wybranego przez konsumenta źródła.

KomentarzeKomentarze

Brak komentarzy

Logowanie

Nie należysz do tej społeczności?

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

O blogu

Fundacja KupFranki.org powstała dla realizacji potrzeb zgłaszanych przez społeczność inicjatywy KupFranki.pl - zrzeszającej obecnie kilkanaście tysięcy rodzin zadłużonych w walutach obcych, głównie z tytułu kredytów hipotecznych. Jest organizacją konsumencką dedykowaną ochronie praw obecnych i przyszłych klientów banków oraz instytucji finansowych. Fundacja KupFranki.org ul. Rubież 46, 61-612 Poznań konto: 87249000050000450061700803

O autorze

kupfranki
kupfranki
 • Dołączył(a): 01.07.2009
 • Posty napisane: 9
 • Otrzymane komentarze: 254
 • Komentarze: 54
 • Ostatni post: 01.11.2015

Informacje o serwisie

 • Szukaj:

 • Nazwa serwisu

  kupfranki.pl
  inicjatywa społeczna

 • Właściciel serwisu

  rafal_lyczek

 • Utworzono dnia

  05.02.2009

 • Użytkownicy

  18355

 • Język

  polski

powered by mixxt
 • v1.1.1
 • (highfive)