mixxt

Zarejestruj się!

Witaj w mixxt!

ciekawa lektura oficjalna prognoza banku maj 2007 do 2011-fragmenty

link this post Dodano w 26.01.2015
 • Na górę
"Według najnowszego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową ("Biznes i ryzyko na rynku
kredytów mieszkaniowych w Polsce w perspektywie 2011 r.).... rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Polsce czeka nadal bardzo dobra koniunktura. Potencjał tego rynku jest ciągle niedoceniany, a ryzyka są przejaskrawiane. Relacja kredytów mieszkaniowych do PKB będzie zatem w roku 2011 dwukrotnie wyższa niż obecnie i wyniesie 16,18%.
Pozostawia to nadal wysoki potencjał wzrostu kredytów hipotecznych w porównaniu do krajów UE15.
"...Głównym ryzykiem dla wzrostu kredytów hipotecznych jest spadek wartości rynkowej zabezpieczeń, czyli spadek cen nieruchomości. Prawdopodobieństwo spadku cen nieruchomości w Polsce w perspektywie 2011 roku jest jednak bliskie zeru. Ewentualny kryzys na rynku nieruchomości UE również nie stanowi specjalnego zagrożenia dla Polski. Ceny nieruchomości mieszkaniowych w
większości krajów UE15 nieprzerwanie rosną od początku lat dziewięćdziesiątych, a rozpiętość między polskimi i europejskimi cenami nieruchomości jest kilkukrotna. Możliwe są jedynie krótkotrwałe korekty cen na polskim rynku nieruchomości związane z przełamywaniem barier po stronie podaży (plany
przestrzennego zagospodarowania, siła robocza)."....
"Najnowszy raport Instytutu ocenia ryzyko kursowe w Polsce jako niskie. Kurs CHF do złotówki z dużym prawdopodobieństwem nie przekroczy poziomu 2,5 zł. Według Standard&Poor's ryzyko kursowe kredytów hipotecznych ocenione było w Polsce w połowie 2006 roku jako średnie, ale udział zadłużenia
hipotecznego w walucie obcej znacznie zmniejszył się (lipiec 2006: 71%, grudzień 2006: 52%). Ryzyko stopy procentowej natomiast według autorów raportu jest wyższe niż ryzyko kursowe. Eksperci z Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową nie przewidują jednak do roku 2011 wyższych stóp procentowych na CHF (LIBOR CHF 3M) niż 2,9% oraz wyższych stóp procentowych na złotówkę
(WIBOR 3M) niż 5,9%." Taka było oficjalne stanowisko profesjonalistów ...No comments
 • Statystyki: 1 Posty | 2 Wyświetleń

Logowanie

Nie należysz do tej społeczności?

Alternatywne logowanie

Użyj swojego konta z innego serwisu

Informacje o serwisie

 • Szukaj:

 • Nazwa serwisu

  kupfranki.pl
  inicjatywa społeczna

 • Właściciel serwisu

  rafal_lyczek

 • Utworzono dnia

  05.02.2009

 • Użytkownicy

  18355

 • Język

  polski

powered by mixxt
 • v1.1.1
 • (highfive)